En plats med många upplevelser och minnen

Logga in
x
Registrera
x

Dessa villkor gäller för webbplatsen strandell.to inklusive subdomäner

Begrepp

I dessa villkor används följande begrepp med angiven betydelse.

 • Webbplats – domänen strandell.to, dess subdomäner, underkataloger och webbsidor.
 • Användarkonto – Den samlad information som beskriver vad respektive användare kan komma åt på webbplatsen.
 • Jag – Tage Strandell, innehavare av denna webbplats och upphovsrätts-/copyrightinnehavare.
 • Du – Den person som registrerar sig för ett användarkonto för webbplatsen.
 • Material – Allt digitalt material, som till exempel webbsidor, texter, foton eller andra filer, som kan kopieras, laddas ner eller på annat sätt bli tillgängligt på webbplatsen.
 • Personligt bruk – Användning som är begränsad till egen digital eller analog utrustning. I utskrivet format får materialet även delges släkt och vänner.

Villkorens omfattning

Villkoren omfattar hela webbplatsen och allt material som finns tillgängligt här.

Ändring av villkoren

Dessa villkor kan när som helst ändras utan förvarning. Det sker genom uppdatering av detta dokument. Så snart det publicerats börjar det gälla både för nya och befintliga konton och behörigheter.

Nuvarande villkor uppdaterades – se längst ner på sidan.

Godkännande av villkor

När du registrerat ett användarkonto har du godkänt dessa villkor samt förbundit dig att till fullo följa dem. Om du inte godkänner någon del av villkoren ska du heller inte registrera dig som användare.

Användarkonto

Ett användarkonto kan endast innehas av en person. Det är enbart till för personligt bruk och får inte delges någon annan.

Du är ansvarig för ditt användarnamns och lösenords säkerhet samt att dessa inte används av någon annan än dig själv. Du får inte låna ut ditt konto till någon. Istället ska du uppmana denne att själv registrera ett eget konto.

Med ett aktiverat användarkonto kan du logga in på webbplatsen och få tillgång till mer material än en oregistrerad användare. Du kan när som helst besöka och ta del av webbplatsen och de sidor din behörighet ger dig tillgång till.

Registrering

Du registrerar dig genom att fylla i verkliga, fullständiga och korrekta uppgifter samt att du godkänner och följer dessa avtalsvillkor.

För att aktivera ditt användarkonto verifierar du din registrering via det e-brev du erhåller efter korrekt genomförd registrering.

Sekretesspolicy

Insamling av uppgifter

Jag samlar in följande uppgifter:

 • Traditionella användaruppgifter såsom namn, användarnamn, e-postadress och lösenord.
 • Uppgifter om besökarens datasystem såsom typ av webbläsare, IP-adress och operativsystem.
 • Antal besökta webbsidor, dataströmmar och andra navigeringsuppgifter.
 • Nerladdade filer/bilder.

Informationsutbyte

Den information jag samlar in kommer inte på något sätt att föras vidare till tredje part. Den kommer även att skyddas på bästa möjliga sätt för att inte någon obehörig ska få tillgång till dem.

Om du har anledning att tro att jag inte behandlar dina uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy eller om du vill att jag rättar till felaktiga uppgifter kontakta mig enligt nedan.

Om jag av någon anledning har brutit mot denna sekretesspolicy kommer jag att rätta till misstaget så snart som du har meddelat mig om detta. Du har också rätt att en gång om året få information om hur jag använder dina uppgifter.

Ansvarsfrihet

All nedladdning från denna webbplats sker på eget ansvar.

Allt material som finns tillgängligt för nerladdning är vid uppladdningstillfället helt fritt från skadlig kod. På samma sätt är allt material levererat på CD/DVD fritt från skadlig kod.

Om det inte förhåller sig så vid nerladdningstillfället eller vid användandet av materialet på CD/DVD kan jag dock inte ställas till svar för några former av skador som kan uppstå på din mjuk- eller hårdvara. Dock ska du snarast informera mig om eventuell infiltration av skadlig kod i materialet eller andra orsaker till uppkomna skador.

Upphovsrätt och användning

Allt material på denna webbplats är skyddat av svensk upphovsrättslagstiftning. Upphovsrätten/Copyrighten tillhör mig om inget annat anges.

Användarrätt

När du laddat ner materialet övergår inte någon upphovsrätt till dig. Som innehavare av ett användarkonto får du däremot användarrätt till materialet.

Användarätten innebär att du,för personligt bruk, får ladda ner och kopiera material du fått tillgång till genom ditt användarkonto för webbplatsen.

Begränsningar

Det kopierade eller nerladdade materialet får på intet sätt överlåtas ellergöras tillgängliga för tredje person, utöver vad som inbegrips i"personligt bruk".

Materialet får inte beskäras, förvrängas eller ändras på något annat sätt. Inga metadata eller annan filinformation får ändras, läggas till eller tas bort.

Exempel på förbjuden användning är publicering på andra webbplatser, Facebook och andra sociala medier, tillhandahålla materialet på minneskort, "USB-pinne" eller i annan digital eller analog form.

Är tredje person intresserad av materialet ska du istället uppmana denne att registrera sig på min webbplats och själv hämta materialet.

Utökad användarrätt

Du kan få utökad användarrätt till enskilt material genom att ansöka om detta på särskilt ansökningsformulär som finns tillgängligt på webbplatsen.

Ursprungs- och upphovsrättsmärkning

Du ska alltid i direkt anslutning till materialet på ett tydligt sätt ange dess ursprung och upphovsrättsinnehavare enligt följande – "Ursprung: strandell.to, © Tage Strandell" – om inte detta framgår genom till exempel en väl synlig vattenstämpel i ett foto.

Uppsägning av konto

Du kan när som helst och utan motivation, säga upp ditt användarkonto genom att fylla i och skicka formuläret "Uppsägning av mitt användarkonto" Det hittar du under menyvalet "Kontakt".

Om du laddat mer eller kopierat något material från webbplatsen är du dock fortfarande och alltid bunden till de villkor som gällde när du sa upp ditt konto.

Avstängning av användarkonto och användare

Om jag har anledning att tro

 • att dina användaruppgifter inte är riktiga och fullständiga eller
 • att du inte följer dessa villkor eller
 • att du använder nerladdat material på ett icke tillåtet sätt

har jag rätt att omgående stänga av dig samt ta bort ditt användarkonto och dig som registrerad användare, utan föregående varning.

Lagstiftning

Svensk lag gäller utöver och oavsett vad som sagts i dessa villkor.

Hur kontaktar du mig

Den här webbplatsen ägs och drivs av Tage Strandell. Synpunkter, frågor eller klagomål ska skickas till mig genom att använda det kontaktformulär som finns under menyvalet "Kontakt".

 
Föreningen för dig som
har en Kawasaki Vulcan och
vill träffa och åka med
många härliga vänner.
 
 
Det gör det enkelt att hantera
bilderna och ger
dig en skön känsla
att tittar på dem.
 
Skaparen av den mall
webbplatsen är byggd på.
Med en layout som anpassar
sig till det media du använder.